A Gabonakutató Nonprofit Kft. (székhely: 6726 Szeged Alsó kikötősor 9.) kijelenti, hogy a törvényi előírások szerint tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét. A mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével kezeli a rendelkezésre bocsájtott ilyen jellegű adatokat, melyeket kizárólag a megjelölt célra használ fel. Nem egyesíti más forrásból származó adatbázisával, és semmilyen formában nem adja át illetéktelen harmadik félnek, valamint minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Külső szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az érintett erre írásban felhatalmazza a Társaságot. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra, és vonatkozhat a megkereséssel élő szervek meghatározott körére.

Az érintett nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell a büntető ügyekben eljáró hatóságoktól – rendőrség, bíróság, ügyészség, vám- és pénzügyőrség -, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkereséseket. E szervek megkereséseiről az illetékes adatkezelő közvetlenül, vagy szolgálati felettese útján köteles tájékoztatni az ügyvezető igazgatót. Az adatszolgáltatás csak az ügyvezető igazgató jóváhagyásával teljesíthető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a www.gabonakutato.hu oldalairól más cégek és egyéb szervezetek honlapjára is eljuthatnak adatok. Az így közölt adatok tartalmáért és helyességéért a Gabonakutató Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget. Ezen honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A Gabonakutató Nonprofit Kft. honlapjai és az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Gabonakutató Nonprofit Kft. erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Gabonakutató Nonprofit Kft. fentiekben részletezett feltételeitől való eltérő, vagy azokat sértő adathasználat szerző jogi, polgár jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Gabonakutató Nonprofit Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.