Az intézmény története

Az intézmény első 80 éve képekben és címszavakban >>

Az intézmény 9. évtizede képekben és címszavakban >>

Az intézmény alapításáról 1904-ben született meg a döntés, alapkövét 1914-ben rakták le, a tényleges kutatómunka az 1924. október 26-i megnyitást követően indult meg. Az intézményt az elmúlt 9 évtizedben többször átszervezték, új feladatokkal ruházták fel, s ennek következtében elnevezése is változott.


Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet  

(1924 - 1949)

Négy, lazán kapcsolódó tagintézményből állt:

  • Növénytermesztési Kísérleti Állomás
  • Országos Kender- és Lentermesztési Kísérleti Állomás
  • Talajtani és Agrokémiai Kísérleti Állomás
  • Mezőgazdasági Vegykísérleti és Paprikakísérleti Állomás

A tevékenység főbb irányai: növénytermesztési kutatások, növénynemesítés, talajtani és agrokémiai vizsgálatok, mezőgazdasági termékek ellenőrzése, fűszerpaprika készítmények minősítése.

 

Szegedi, majd Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet    

(1950 - 1969)

Az állomások többségének beolvasztásával létesült, kapcsolata a gyakorlattal szervezettebbé, szorosabbá vált. A szántóföldi növények, zöldségfélék és őszibarack nemesítésén túl termesztési vizsgálatokat, talajjavítási és agrokémiai kutatásokat, üzemszervezési, szaktanácsadási és tájkutatási tevékenységet végzett.

 

Gabonatermesztési Kutatóintézet    

(1970 - 1997)

Kialakult cégünk mai profilja: gabonafélék, ipari növények (kenyérbúza, durumbúza, őszi és tavaszi árpa, kukorica, takarmánycirok, napraforgó, káposztarepce, olajlen, szója, vöröshere, seprűcirok) nemesítése, vetőmagtermesztése, agrotechnikai, genetikai, biotechnológiai, beltartalmi és termésminőségi kutatások, szaktanácsadás.

Intézetünk kezdeményezésére 6 alapító taggal 1978-ban létrehozták a GABONAMAG Alapanyag-szaporító Társaságot. A megvásárolt vagyoni betétekből 1990-ben a Nádudvari Vöröscsillag Mgtsz és a GKI 1990-ben létrehozta a Gabonamag Vetőmag-előállító Kft.-t. Ez azt a célt szolgálta, hogy intézetünk tudományos eredményeinek gyakorlati hasznosulását a vetőmag előállításon keresztül mozdítsa elő.

 

Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság   

(1997 - 2008)

Tevékenységi körünk alapvetően nem változott, de 2000-től 2007-ig a makói hagymafélék nemesítésével és fajtafenntartásával bővült (Előtte a jogelőd intézményekben 1954-1976 között is foglalkoztunk hagymakutatással). A fajtatulajdonos jelenleg is a Gabonakutató, de a vetőmagszaporítást és fajtafenntartást más cégnek adta át. A seprűcirok esetében is hasonló konstrukciót alkalmazunk.

A szántóföldi növények közvetlen vetőmagfeldolgozását- és forgalmazását 2001-ben kezdtük el, miután a Gabonamag Kft-től megvásároltuk a Kiszombori Vetőmagüzemet.

 

Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.    

(2009 -

A földművelésügyi szaktárcától a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek történő átadásunkat követően olyan állami vagyont hasznosító nonprofit közhasznú kft.-ként működünk, amelyben az innovációs folyamat egésze és egysége továbbra is fenntartható.

Cégünk 2013. szeptemberétől ismét az agrártárcához tartozott, majd 2014. január 1-től a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) hálózatának tagja lett. A gödöllői székhellyel megalapított központ tizenkét agrár- és élelmiszergazdasághoz kapcsolódó kutatóintézet összevonásával jött létre és további négy kutatóintézet, köztük a Gabonakutató Nkft. gazdasági társaságként csatlakozott hozzá.

2021. február 1-től Társaságunk tulajdonosa a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, melynek fenntartója a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány. A MATE megalakulásával egyidőben csatlakozott az Egyetemhez a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 11 kutatóintézete és gazdasági társaságai.

A Gabonakutató Nonprofit Kft. a MATE-n belül jelenleg önálló gazdasági társaságként öregbíti tovább a kutatóintézet hírnevét.

Jelenleg is nemesített növényfajaink:

  • őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, őszi és tavaszi tritikále, tavaszi és őszi zab, őszi durumbúza, őszi tönkölybúza;
  • kukorica, szemescirok, silócirok, szudánifű;
  • napraforgó, őszi káposztarepce, szója, olajlen, köles, vöröshere, mohar és pohánka.

Fajtatulajdonlás révén meglévő növényfajaink:

  • seprűcirok, vöröshagyma, fokhagyma, sütőtök, sárgadinnye és paprika.