A Magyar Növénytermesztésért Termékdíj első helyezettje lett a Gabonakutató

A 30. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok szervezői ünnepélyes keretek között adták át a díjakat a 2023-ban beadott pályázatok nyerteseinek Hódmezővásárhelyen, április 20-án.

A Magyar Növénytermesztésért Termékdíj első helyezését a Gabonakutató Nonprofit Kft. kapta, az „Új toxintermelő gombákkal szemben ellenálló GK búzafajták és kukoricahibridek az élelmiszer- és takarmánybiztonság növeléséért” című pályázatáért.

 

Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Nemzetközi Szakkiállítás és Vásár keretén belül a hagyományokhoz híven idén is pályázati lehetőséget írtak ki a szervezők állattenyésztés és növénytermesztés kategóriában.

A Gabonakutató Nonprofit Kft. „A Magyar Növénytermesztésért Termékdíj Pályázat 2023” –on belül, az „Input anyagok és termesztéstechnológiai ajánlások” kategóriában indult el, az „Új, toxintermelő gombákkal szemben ellenálló GK búzafajták és kukoricahibridek az élelmiszer- és takarmánybiztonság növeléséért” című pályázati anyagával.

A zsűri tagjai a döntés meghozatalánál az adott termék, termékcsoport és a hozzá kapcsolódó marketing-stratégia újszerűségét vették figyelembe, továbbá azt is, hogy mennyiben segíti ez a növénytermesztésben dolgozók munkáját, illetve növeli a termelés jövedelmezőségét.

5852-1682066238.jpg

A gabonafélék jelentősége úgyis, mint kenyérgabonák, és mint takarmánygabonák világszerte kiemelkedő. Hazánkban is ezek foglalják el termőterületünk nagyobb részét, vetésterületünk több, mint 60%-án - 2,5-2,8 millió ha - termesztünk különféle gabonaféléket. Ezeken a gabonaféléken hatalmas károkat okozhatnak a toxintermelő fonalas gombák, főként az Aspergillus és a Fusarium nemzetség képviselői, melyek globálisan akár a learatott szemestermény 10 %-át is fogyaszthatatlanná teszik, mely világszerte 210 millió tonnára becsülhető. Jelenlétük a klímaváltozásnak köszönhetően egyre nagyobb mértékű, elterjedésük nem csak gazdasági szempontból okoz gondot, hanem az általuk okozott élelmiszer- és takarmánybiztonsági kockázat jelentősége is kiemelkedő. Ennek jelentőségét felismerve, az utóbbi időszakban számos kutatás foglalkozik a vizsgálatukkal.

A Gabonakutató Nonprofit Kft. nemesítési tevékenysége során nagy hangsúlyt fektet a gabonafélék biotikus stresszekkel szembeni ellenállóképességének növelésére. Tavalyi évben ünnepeltük a GK rezisztenciakutatási programjának 50. évfordulóját. Vizsgálataink fókuszában a mikotoxin termelő gombákkal szembeni növényi ellenállóság vizsgálata, a jó ellenállósággal rendelkező fajták és hibridek nemesítése áll.  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján őszi búza esetében 10 évenként van 3-4, az ország jelentős területeire kiterjedő járvány. A fő kórokozó a F. graminearum, de az ezzel a gombával szembeni ellenállóság több Fusarium fajjal szemben is védelmet ad, vagyis ez az ellenállóság nem fajspecifikus. Kukoricában a DON toxin (dezoxinivalenol, termelő szervezet a F. graminearum), a fumonizin (FUM B1 és B2, F. verticillioides) és az aflatoxin (AFB1, A. flavus) szennyezettség gyakori. E toxinokkal szemben kötelező EU határértékek érvényesek. A takarmányozási célú termékekre csak ajánlati értékek vannak megadva, mivel rendkívül nehéz feladat viszonylagosan alacsony toxin szennyezettséget biztosítani az előállítás során. Ellenállóbb fajták nélkül ez egy reménytelen vállalkozás, amit a járványok kitűnően bizonyítanak. Az aflatoxin szinte minden második évben kimutatható a terményből, többnyire a határérték alatt. Az aflatoxin szántóföldi eredetét nemrégiben sikerült tudományosan is igazolnunk. Gyakran előfordul, hogy egyszerre mind a három toxin messze határérték felett van egyes hibridekben, ez az ország déli és keleti kb. 100 km-s sávjában egyre gyakoribb.

A toxikus gombák járványos években akár 50 - 100 milliárd forintos kárt is tudnak okozni a magyar termelőknek, elsősorban a megtermelt termény részben vagy egészében elveszett értéke miatt, másrészt az állattenyésztés során tapasztalt szaporulat csökkenése, annak rossz minősége, az elhullás növekedése és különböző járványok miatt, amelyek a meggyengült immunválasz következményei. Ide tartozik a folyamatos antibiotikum és a toxinkötők használatának költsége, de a különféle tisztítási eljárások is, amelyek jelentő feldolgozási veszteséggel járnak, ráadásul a műveleti költségei is nagyon magasak.

A Gabonakutató pályázatával a Magyar Növénytermesztésért Termékdíj I. helyezését nyerte el.

 

342859988-543174451333951-2283465348931325340-n.jpg