Ács Péterné és Matuz János kapta a Kazinczy László-jutalmat

 A Kazinczy László-jutalmat ebben az évben megosztva a Szegedi Gabonakutató Intézet két kutatója, Ács Péterné: Petőfi korának kenyere – a XIX. század kenyérelőállításának fejlődése, valamint dr. Matuz János: A búza Petőfi korában, az 1820-40-es években című dolgozatával nyerte el. Az elismeréseket és a pályadíjakat dr. Oláh István, a TÚK tiszteleti tagja, a pályázat zsűrielnöke adta át a díj alapítójának társaságában, a Szegedi Egyetemen rendezett díjátadón, 2023. május 16-án.

A két díjazott, Ács Péterné és dr. Matuz János, dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Mérnökakadémia elnöke, a Kazinczy László-jutalom alapítója, valamint dr. Oláh István, a TÚK tiszteleti tagja, a zsűri elnöke társaságában

A pályázaton évente elnyerhető jutalmat dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Mérnökakadémia elnöke ajánlotta fel néhai nagyapja, Kazinczy László   gépészmérnök, a Műegyetem professzora, a Gamma Optikai Művek egykori főkonstruktőre emlékére, melynek átadására második alkalommal került sor.

A pályázat témája a kiírás szerint a széleskörűen értelmezett mérnöki tevékenység intézménytörténeti jelentőségének, illetve kimagasló egyéni teljesítményeinek előtérbe állítása, azok jövőbe mutató jellegét is magában foglaló bemutatása, a műszaki tudományok, a mérnöki tevékenységek bármely szak- vagy interdiszciplináris tématerületéről.

mj.png

 

Fotó:  dr. Véha Antal

Forrás: https://tudomanyosujsagirokklubja2.wordpress.com/