BARABÁS ZOLTÁNRA EMLÉKEZTÜNK

   A Gabonakutató üvegházi előadótermében, 2016. február 10-én megtartott, nagy érdeklődéssel kísért rendezvényen Dr. Bóna Lajos ügyvezető igazgató köszöntötte az ország számos helyéről érkezett vendégeket. Köztük Barabás Zoltán özvegyét és az itt megjelent családtagokat.

elore.jpg
   Ezt követően a Földművelésügyi Minisztériumot képviselő Kristóf Ákos a hazai kutatás szervezetét és működését érintő várható változásokról szólva, az eseményre hangszerelve kifejtette: elemezni kell a múltat ahhoz, hogy érezni tudjuk a jövőt. Emlékeztetett arra, hogy a kormányzatnak a közszféra méretét csökkenteni kívánó politikai szándéka a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központot (NAIK), mint minisztériumi háttérintézményt is érinti. A társasági formában működő kutatóhelyek (így a Gabonakutató Nonprofit Kft is) közvetlenül nem tartoznak ebbe a körbe. A tárca komoly érveket sorakoztat fel a mellett, hogy hosszú távú össztársadalmi érdek, hogy a magyar mezőgazdaság a jövőben is stabil kutatói intézményi háttérrel rendelkezzen.
   A levezető elnökségre felkért Dudits Dénes akadémikus, a Szegedi Biológiai Központ kutatóprofesszora e teendői mellett megjegyezte, hogy Barabás Zoltán tudósként és emberként is sokat tett a két szegedi kutató intézmény máig is élő, gyümölcsöző együttműködéséért.
   Dr. Matuz János búzanemesítő, korábbi igazgató előadásában hálás tanítványként a Mesterről és az Emberről felvillantott emlékeivel színesítve szólt Barabás Zoltán munkásságáról, Gabonakutatós éveiről.
Barabás Zoltán élete és munkássága (részletes, szöveges változat) >>> 

Az előadás vázlata, képekkel, PDF formátumban >>>

p109.JPG
   Falusi János a házi megemlékezések sorát folytatva a Barabás Zoltán munkássága idején végzett hibrid búza és árpa nemesítést vetette össze a mai törekvésekkel és a tudományos, technikai haladás által felkínált lehetőségekkel.
   Dr. Purnhauser László a Molekuláris Genetika Osztály vezetőjeként pedig arról értekezett, milyen kemény, de egyben emberséges és a jövőbeni, eredményes életpályát meghatározó volt Barabás Zoltán mellett az akkor kezdő kutató élete.
   Dr. Pauk János kutatási igazgatóhelyettes személyes hangvételű megemlékezésében a hazai növény biotechnológiai kutatások úttörőjeként, a Gabonakutató ez irányú, nemzetközi hírű megalapozójaként mutatta be a 90 éve született példaképet.
   Dr. Jenes Barnabás, a NAIK főigazgatója, Barabás Zoltán veje előadásának címe („A kutató és családfő – Zoltánnal egy családban”) is jelezte, hogy a családi intimitás szférájában is bőven akadt adalék e nagyszerű egyéniség plasztikus képének bemutatásához.

 utana.jpg

   Az emelkedett hangulatú és egy kiemelkedő életpályát érdekfeszítő momentumokkal felidéző esemény megkoronázásaként, koszorúzással ért véget.

vegere1.jpg
   A koszorút elhelyezők (balról jobbra): Dr. Jenes Barnabás a NAIK, Dr. Bóna Lajos a Magyar Növénynemesítők Egyesülete és Dr. Pauk János a Gabonakutató képviseletében.

A rendezvény szervezői és programja >>>

Avar László cikke a szegedi iskolateremtőről (Magyar Mezőgazdaság) >>>

Az esemény az AgroNapló online hírekben >>>