Dr. Gyuricza Csabát jelölték a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektorává

Prof. Dr. Gyuricza Csabát javasolja a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektorának az Egyetem Szenátusa, valamint az intézmény fenntartója, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány. A jelölt legfontosabb stratégiai célkitűzése, hogy a MATE hazánk és Közép-Európa meghatározó agrárfókuszú felsőoktatási intézményévé váljon az elkövetkező időszakban, oktatási és kutatási eredményei a lehető leghatékonyabban szolgálják a hazai agrárium versenyképességének további fejlesztését.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatában rögzítettek alapján 2021. február 1-jén pályázatot hirdetett rektor vezető állású munkakör betöltésére. A 2021. március 3-i határidőig egy rektori pályázat érkezett be - Dr. Gyuricza Csaba részéről, - aki jelenleg megbízottként látja el az intézményvezetői feladatokat. A pályázat a tartalmi és formai követelményeknek egyaránt megfelelt. A pályázó meghallgatására március 8-án került sor a rektori pályázatot véleményező bizottság előtt a gödöllői Szent István Campuson, aki ezt követően március 12-én az Egyetem teljes vezetése előtt is ismertette stratégiai célkitűzéseit.

gyuriczacs-img-5433.jpg 

A MATE Szenátusa egyhangúlag – 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – támogatta Dr. Gyuricza Csaba jelölését. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma március 18-i ülésén szintén egybehangzóan – 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett – megszavazta a Professzor megválasztását. A Kuratórium ennek alapján terjeszti fel Dr. Gyuricza Csaba rektori kinevezését Áder János köztársasági elnök felé.

A hazai agrár-felsőoktatás szükséges megújulásának mérföldköve az alapítványi fenntartású Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) létrejötte, amely 2021. február 1-től 5 campuson, több mint 13 ezer hallgató számára fogja össze a dunántúli és közép-magyarországi élettudományi és kapcsolódó képzéseket. Az intézményhez csatlakozik a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) 11 kutatóintézete is, így az új intézmény nem csupán egy oktatási intézmény lesz, hanem az ágazat szellemi, szakpolitikai és innovációs központjává válik, amely nagyobb mozgásteret biztosít a képzések, a gazdálkodás és szervezet modernizálásához, fejlesztéséhez. Az összeolvadással magasabb fokozatra kapcsolunk, a kutatói és egyetemi szféra szorosabban fonódik majd össze, aminek következtében még több érdekes, izgalmas kutatás-fejlesztés születhet majd az agrárium területén.

 

Forrás: MATE honlap