Összefogás a nemesítés, a növényvédelem és a tápanyag-gazdálkodás új eredményeinek hasznosítására

2020. szept. 3-án immár a több mint két évtizedes hagyománynak megfelelően, a szegedi Kiskőrösi csárdában együtt tanácskoztak a Gabonakutató kalászos nemesítői, a NAIK NÖKO kutatói, valamint az UPL, a BASF növény védőszer és a Yara műtrágya forgalmazó cégek képviselői és az általuk meghívott felhasználó gazdaságok szakemberei.

A rendezvényt Wágner József a GK Kft. ügyvezető igazgatója nyitotta meg. Rövid köszöntésében a Gabonakutató gazdag kalászos fajta választékára hívta fel a figyelmet. Az idei búzabemutató tapasztalata az volt, hogy a legkülönbözőbb termesztési célokra tud a Gabonakutató fajtát ajánlani, nemcsak régieket, hanem a legújabban elismertek közül is. A fajtákhoz saját kísérleteken és a termelői tapasztalatokon alapuló technológiai ajánlást is ad a kutató kft., így sokkal sikeresebben megvalósítható a jövedelmező és környezetkímélő növénytermesztés.

Az igazgatói köszöntés után az első előadás az agrotechnikai témájú volt. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztálya (NÖKO) munkatársai Tar Melinda és Kristó István a „Kihívások és lehetőségek a termesztéstechnológiában" című előadásukban áttekintették a klímaváltozás főbb tüneteit, főleg a csapadékhiány és az aszály egyre gyakoribb előfordulását. A termelői döntés, hogy milyen fajtát termesszünk és hogyan, talán évről évre nehezebb. A helyes döntés kialakításában segítenek a nemesítők, akik megfelelő fajtákat kínálnak, a fejlesztők, akik a hatóanyagok kivonása esetén is mutatnak egy-egy alternatívát, és a kutatók, akik vizsgálják a fajtákat is, a hatóanyagokat is, illetve a hatások hátterét is. Előadásukban néhány kísérleti eredményüket mutatták be.

A Szeged-Öthalmon, mélyben sós réti csernozjom (N közepes, P, K jó) talajon folytatott búza kísérleteikben egy csávázószer és egy lombtrágya, a szója kísérletükben magoltó anyagok és a mikorrhiza hatását vizsgálták többféle kezelésben. A Sytiva csávázószer a műtrágya szinttől függően a hektáronkénti termést 4 búzafajta átlagában 0,2-0,5 tonnával növelte. A legegyszerűbb technológia – csak N trágyázás és Systiva nélküli gombaölő szeres csávázás – esetén a termés 5,18 t/ha volt. A legintenzívebb technológia - ősszel NPK+tavasszal 2xN és Systiva 1,0 l/t +egyéb gombaölő szeres csávázás + 1,0 l/ha Priaxor kalászoláskor – esetén a termés 7,47 t/ha volt, azaz több, mint 2 tonnával nőtt a termés.

Szintén a technológiai intenzitás hatását tesztelték a Gramitrel lombtrágyával. 3 év átlagában. A Gramitrel 3 l/ha-os bokrosodáskori kijuttatása esetén a termés 11%-kal több volt a kontrol kezelésnél. Hasonló volt a terméstöbblet (10%) a Gramitrel 3 l/ha-os bokrosodáskori + Tiotrac 5 l/ha-os kalászoláskori kijuttatása esetén is.

Azokon a területeken, ahol még nem termesztettek szóját, szükséges a mag oltása nitrogénkötő baktériumokkal. Ezeknek a baktériumoknak különböző törzsei ismeretesek, amelyek eltérőképpen lépnek kapcsolatba egy-egy adott szójafajta gyökerével. A fajtaspecifikus termesztéstechnológia kidolgozásához három évben kétféle magoltóanyag és egy „termés növelő" mikorrhiza gomba készítménnyel és 3 szója fajtával állítottak be kísérletet. Az eredményeket az ábra mutatja: a csávázószer+oltóanyagos kezelésekben volt a legtöbb a termés. De a fehérje termés és a gümőképződés az oltóanyag 1, az oltóanyag 1+ termés növelő készítmény, valamint a csávázószer+oltóanyag 1 kezelésekben volt kiemelkedő. Az olaj és fehérje tartalom között negatív korreláció volt megfigyelhető: a több fehérjét eredményező kezelésekben az olajtartalom kisebb volt, a több olajat okozó kezelésekben a fehérje mennyisége csökkent.

 

abra-1.png

A Fülöpszálláson, sekély termőrétegű meszes réti talajon (ahol a N-szolgáltató képesség jó, K-ellátottság megfelelő, P-tartalom igen kicsi) beállított tartam kísérletben az idén őszi káposzta repce volt. Az évtizedeken keresztül PK-trágyák nélkül kezelt blokkokban az idei évben eltűnt a repce. Ennek oka a kiegyensúlyozatlan, a növény igényeinek nem megfelelő tápanyagellátás. A PK-val ellátott blokkokban N-aránytól függően 1,9 - 3,3 t/ha átlagtermést mértek.

Dr. Cseuz László vezető búzanemesítő előadásában először az országos helyzetet elemezte, amelyet az alábbi táblázat ismertet:

abra-2.png 

Ezt követően a Gabonakutató kalászos nemesítési céljait sorolta fel: a nagy termőképesség, kiváló minőség, élő és élettelen stressz faktorokkal (kórokozók, károkozók, fagy, hőség, szárazság, rossz talaj) szembeni ellenállóság, a termesztési körülményekhez való alkalmazkodó képesség. Mindezen célok megvalósítása egyetlen fajtában nem lehetséges, de lehet olyan fajtákat nemesíteni, amelyek az eddigieknél jobban megközelítik ezeket a célokat. Természetesen ehhez sok-sok munkára és sok időre van szükség. Így például a termőképesség növelésére irányuló szelekcióra a szegedi búzanemesítési kertben 2020-ban az információs kísérletekben 2000 törzset egy termőhelyen, a négyismétléses kísérletekben 300 törzset két termőhelyen, a tájkísérletekben 75-80 törzset hét termőhelyen, 2-2 agrotechnikai kezelésben vizsgáltak. Mivel az országos termésátlagoknál a fajtavizsgálati kísérleti átlagok kb. 2-3 tonnával magasabbak, ez azt jelenti, hogy a mostani fajták terméspotenciálja nincs kellőképpen kihasználva. A szegedi búzanemesítők a termőképesség fokozása mellett nagy figyelmet fordítanak a minőségre (malom-, sütőipar és tésztagyártás), a betegségekkel szembeni ellenálló képességre, fagy és télállóságra, valamint a szárazságtűrésre.


Ezek után a Gabonakutató kalászos fajtaválasztékát ismertette, melyet összefoglalva a következő táblázatok mutatnak:

 

abra-3.png

abra-4.png

A búzák után az egyéb kalászos fajták közül bemutatta a GK Fórum és a GK Aréna őszi árpa, a GK Szemes, a GK Maros, a GK Rege és a GK Temes őszi tritikálé, a GK Impala és a GK Arany őszi zab fajtákat.

Felhívta a figyelmet arra, hogy jövedelmező kalászos termesztés alapja a célpiac, a fajta és az agrotechnika megfelelő kiválasztása. A maximális termés és a kiemelkedő minőség nélkülözhetetlen feltételei: jó minőségű fémzárolt vetőmag, és a termőhelyre adaptált korszerű agrotechnika. A Gabonakutató kalászos fajtáinak nemesítői és forgalmazói készségesen segítenek a hozzájuk forduló termelőknek a fajtakiválasztásban és a jó minőségű fémzárolt vetőmagvásárlásban.

Az UPL cég képviselője Vados Csaba a „Modern okszerű csávázás szempontjai" című előadásában a mikroemulziós (ME) csávázási technológia lényegét és előnyeit ismertette. az ME csávázó szerekben a hatóanyagok parányi (10-250 nanométer) olajcseppekben vannak, a vízzel stabil elegyet alkotnak. Ez a formuláció a felhasználóknak azért előnyös, mert a mag felszínén egyenletesebb és jobb fedettséget tesz lehetővé, pontosabban adagolható, nincs kiülepedés, porképződés, a csávázó berendezések könnyen tisztíthatók, nincs maró és korrozív hatása. Ilyen szerek a Rancona 15ME és a Rancona i-MIX gombaölő csávázószerek.

abra-5.png

A Rancona csávázók hatékonyságára számos nagyüzemi és kísérleti eredményt is ismertetett előadásában. A gombaölő csávázó szerek mellett fontos a vetőmag talajlakó kártevők elleni védelme is: az UPL cégnek a cipermetrin hatóanyagú SIGNAL 300 ES rovarölő hatású csávázó szere hatékonyan megvédi a csírakorban az őszi búzát, őszi árpát a talajlakó kártevőktől, különösen a csócsároló lárvától és a drótféregtől. A Signal 300 ES jól keverhető a Rancona csávázókkal, így a vetőmag a gomba és rovar kártevőktől is védett lesz. A rovarvektorok ellen egy tavaszi permetezést javasolt a Cyperkill Max kontakthatású rovarölő, vírusvektorok elleni állománykezelő szerrel.

Az UPL cég másik képviselője Töröcsik Éva „Az UPL Hungary Kft. őszi ajánlata" címmel tartott előadást. A még időszerű munkák közül a napraforgó deszikkálására javasolta a Solaris 40 EC deszikkáló permetezőszert, ezt lehetőleg adjuváns szerrel pl. Silwet Star vagy Elastiq ultra együtt kell alkalmazni. A Kapazin gyomirtó és deszikkáló permetező szerrel is hatékonyan lehet deszikkálni a napraforgót. Az UPL cégnek az őszi káposztarepce termesztés minden fázisához van valamilyen szere, amellyel a termesztés biztonságát és jövedelmezőségét lehet fokozni. Gyomirtó szereik közül a kétszikűek ellen az új Naspar Plus-t ajánlotta. A már ismert Pantera-t és a Targa super-t javasolta az őszi repcevetésekből a gabona árvakelések és más egyszikű gyomok hatékonyan kiirtására. A gyökeresedést hatékonyan serkenti az algaalapú biostimulátor a Tonivit, a későn vetett repce állományok kezelésére különösen ajánlott. A Conatra gombaölő permetezőszer a kalászosok gombabetegségei ellen igen hatásos, az őszi káposztarepcének pedig az egyik jó növekedés lassítója (fagykár csökkentésére) és az alternária ellen is jó. Az Aceptorro 200SE felszívódó, széles hatásspektrumú rovarölő szer repce rovarkártevői ellen ajánlott. A Solaris 40 EC deszikkáló permetezőszer a repce és a napraforgó deszikkálására alkalmas, ennél is ajánlott, hogy kijuttatáskor adjuvánst is adjanak hozzá.

Gyuris Kálmán a Yara cég képviselője először áttekintette a hazai növénytermesztésben történt változásokat: az extenzív, intenzív és precíziós növénytermesztés együttes létét, a vetésszerkezeti változásokat, a kemikáliák használatát stb. Nehéz megbecsülni a jövő alakulását.
A Yara cég elkötelezte magát a komplett növénytáplálási programok mellett. Műtrágyáik hatékony formában tartalmazzák a növények számára szükséges tápelemeket, ugyanakkor tiszták, szennyező anyagoktól mentesek. A Yara a komplex műtrágyák gyártásában a világ elsők között van.
Gyuris Kálmán szerint a foszfor műtrágyák jelentőségét a köztudat nem eléggé hangsúlyozza. A vegetációban felvett P 70%-a a szemtermésbe kerül. A foszfor nagyon mobilis a növényben, szinte immobil a talajban. Diffúzió útján jut a gyökerekhez. Ortofoszfát formában veszik fel, csak a talajoldatból. Szervetlen formában kötött: Fe és Al-foszfát savanyú pH-n, Ca-foszfát lúgos pH-n. Szerves formában: szerves anyaghoz: mikrobiális tevékenységgel szabadul fel. Talajoldat 0,3-1 kg/ha foszfort tartalmaz. Folyamatosan újra kell tölteni. A Yara műtrágyákban a foszfor a növény tényleges szükségletének megfelelő arányban van jelen.

abra-6.png

Alaptrágyázásra a YaraMila NPK műtrágya család, fejtrágyázásra a YaraBela termékek, az Extran, illetve a Sulfan, lombtrágyázásra a YaraVita család alkalmazható. Ezek a termékcsaládok a főbb termesztett növények valós tápelem igényeinek megfelelően vannak összeállítva: pl. őszi búza alaptrágya a YaraMila összetétele N16P27K7, az őszi káposztarepce alaptrágya YaraMila összetétele N9P12K25. A sokféle műtrágya közül külön kiemelte a YaraVita Gramitrel lombtrágyát az őszi búza és a YaraVita Brassitrel lombtrágyát az őszi káposztarepce lombtrágyázására.

A Yara cég másik képviselője Szabari Szabolcs „Yara digitális megoldások" című előadásában ismertette a Yara cég által ATFARM nevű digitális eszközt, amely 17 országban, 14 nyelven hozzáférhető. Az ATFARM célja, hogy távérzékelés útján történő növénymegfigyelés és a differenciált tápanyagkijuttatás egyszerűbbé váljon a gazdák számára is. Ez a digitális eszköz lehetővé teszi, hogy a gazdálkodó idősoros műholdfelvételekkel nyomon kövesse növényállományainak fejlettségi állapotát, melynek alapján változtatható dózisú N-műtrágya kijuttatási tervet és térképet készíthet. Ezzel az eszközzel ellenőrizhető a növényeinek fejlődése, összehasonlítható az egyes táblarészek terméspotenciálja a teljes vegetációs időszakban, évekre visszamenőleg. Felismerhetők a táblán belüli rendellenességek, anomáliák. Differenciált dózisban juttatható ki N-műtrágya mérlegsúlyos műtrágyaszóró nélkül, a növények valós igényére alapozva. Az eszköz a Yara N-Sensor által alkalmazott algoritmusra épül, amely 3-5 naponta frissülő műholdképek elemzése alapján alakítja ki az eltérő kezeléseket igénylő menedzsment-zónákat, táblán belül. Hogyan használjuk/mi szükséges hozzá?

  • Egy asztali/hordozható számítógép és egy okostelefon szükséges, interneteléréssel
  • Látogasson el az at.farm internetes oldalra
  • Egyszerű, ingyenes regisztrációval hozza létre saját felhasználói fiókját
  • A Google Earth alapú felületen jelölje be/töltse fel saját tábláinak körvonalait.
  • Mentés után 2 évre visszamenőleg vizsgálhatja területeinek vegetációs aktivitását az NDVI alapú biomassza térképeken
  • A friss műholdképek elemzése és saját terepi tapasztalatai alapján, válassza ki a felhasználni kívánt N-műtrágya típusát, adja meg annak alsó és felső kijuttatandó dózisát.
  • Telepítse telefonjára a Yara Atfarm mobil alkalmazását
  • Exportálja az elkészült kijuttatási térképet okostelefonjára (vagy shape/iso xml file-ként saját gépkapcsolatának termináljába)
  • Telefonjának Atfarm applikációja önálló terminálként, átfolyás/sebesség-szabályozás által, differenciált kijuttatásra vezérli a műtrágyaszóróját

Ez az előadás most még sok jelenlevőnek futurisztikusnak tűnt, de lehet, hogy tíz év múlva már sokan fognak ehhez hasonló digitális eszközöket alkalmazni.

Pál Bertalan a BASF képviselője „Az első vetőmagra csávázott kalászos lombvédelmi kezelés..." című előadásában a cég csávázószerére a Systiva-ra hívta fel a figyelmet. E szer alkalmazása egy új technológiát jelent a kalászosok védelmében, mert a vetőmag csávázásával (1 liter/t) eredményesen megvédi az őszi búzát a korán fertőző levélbetegségektől keléstől áprilisig. Árpában a hálózatos levélfoltosság, a törperozsda és a lisztharmat ellen is elegendő 0,75 l/t Systiva az áprilisig tartó védelemhez. Gyakorlatilag e csávázószerrel megtakarítható egy tavaszi (áprilisi) fungicides permetezés. Javasolja más fungicides csávázószerrel pl. Premis- szel való együttes csávázást a porüszög és fuzáriumfajok elleni védekezés növelésére.
A kalászosok gombakórokozóival szemben megjelent BASF új kombinált hatóanyagú fungicidje a Revycare. Ennek egyik hatóanyaga az első izopropanol azol a Revysol®, amelyben az izopropanol egység könnyen a célenzim formájához idomul, ezáltal sokkal erősebben kötődik és képes a mutálódott enzimeket is gátolni. A másik hatóanyaga a piraklostrobin®, amely egy kiváló strobilurin. Széles hatásspektrumú, a gabonarozsdák, szeptória, lisztharmat, levélfoltosságok elleni védekezésre kiválóan megfelel. A BASF által javasolt búza gombabetegségek elleni technológiát az alábbi dia foglalja össze:

abra-7.png

A repce gyomirtását már ősszel célszerű elkezdeni, erre a hagyományos repcében a Butisan Complete és a Butisan 500+Effigo herbicidet javasolta, egyszikűek ellen a Focus Ultra a hatásos. A Clearfield repcék gyomirtására a Cleartop herbicid használható.
Egy új gyomirtási megoldás a repcében a Cleravo® (imazamox + quinmerak) 1,0 l/ha + Effigo™ (aminopiralid + klopiralid + pikloram) 0,3 l/ha + Dash® HC 1,0 l/ha. Előnye ennek: Gyomirtás kikelt repcében, minden fontos repce gyom ellen, kiemelkedő hatékonyság a keresztesek, a pipacs, a fészkesek, a T4-es és az egyszikű gyomok ellen, csapadéktól független gyomirtó hatás a levélen keresztül, az egyszikűek elleni külön kezelés akár meg is spórolható.
A repce növekedés szabályozására a Caramba Turbo-t kell alkalmazni, mivel erős kezdeti reguláló hatású és ez a hatása hosszú ideig megmarad.
A tanácskozás szakmai beszélgetéssel és egy ebéddel ért véget.


dr. Matuz János