ÖSSZEFOGÁS A NEMESÍTÉS ÉS A NÖVÉNYVÉDELEM ÚJ EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSÁRA

2018. szeptember 5-én immár több mint két évtizedes hagyománynak megfelelően, a szegedi Kiskőrösi-csárdában együtt tanácskoztak a Gabonakutató kalászos nemesítői, a NAIK NÖKO kutatói, az Arista, a BASF növényvédőszer és a Yara műtrágya forgalmazó cégek képviselői, valamint az általuk meghívott felhasználó gazdaságok szakemberei.

A rendezvényt Dr. Szarka Béla, a GK Kft. igazgatója nyitotta meg. Rövid köszöntésében a vetőmaggal, a növénytermesztéssel és növényvédelemmel foglalkozó szakemberek összefogására hívta fel a figyelmet: egymás tudását, szakértelmét erősítve sokkal sikeresebben megvalósítható a jövedelmező és környezetkímélő növénytermesztés.

A Gabonakutató kalászos nemesítési céljait és fajtáit dr. Cseuz László vezető búzanemesítő mutatta be. A célok: nagy termőképesség, kiváló minőség, élő és élettelen stresszfaktorokkal (kórokozók, károkozók, fagy, hőség, szárazság, rossz talaj) szembeni ellenállóság, a termesztési körülményekhez való alkalmazkodóképesség. Mindezen célok megvalósítása egyetlen fajtába nem lehetséges, de lehet olyan fajtákat nemesíteni, amelyek az eddigieknél jobban megközelítik ezeket a célokat. Természetesen ehhez sok-sok munkára és sok időre van szükség. Csak tájékoztatásul említette, hogy a szegedi búzanemesítési kertben 2018-ban másfélezer kombinációnak több mint 65 ezer parcellája volt, ez a mennyiség képezte a szelekció alapját. Mivel az országos termésátlagoknál a fajtavizsgálati kísérleti átlagok kb. 2-3 t/ha-ral magasabbak, ez azt jelenti, hogy a mostani fajták terméspotenciálja nincs kellőképpen kihasználva. Ezek után a Gabonakutató kalászos fajtaválasztékát ismertette, amely összefoglalva a következő ábra mutat:

buzatermelok-dia.jpg

Az aestivum búzák után az egyéb kalászos fajták közül bemutatta a GK Bétadur és GK Julidur durumbúza, a GK Szemes és a GK Maros tritikále, a GK Impala és a GK Arany őszi zab, a GK Fehér tönkölybúza, a GK Habzó és GK Toma tavaszi sörárpa, a GK Kormorán és a GK Pillangó tavaszi zab, a GK Március tavaszi búza és a GK Idus tavaszi tritikále fajtákat.

Szerinte a jövedelmező kalászos termesztés alapja a célpiac, a fajta és az agrotechnika megfelelő kiválasztása. A maximális termés és a kiemelkedő minőség nélkülözhetetlen feltételei: jó minőségű fémzárolt vetőmag, és a termőhelyre adaptált korszerű agrotechnika. A Gabonakutató kalászos fajtáinak nemesítői és forgalmazói készségesen segítenek a hozzájuk forduló termelőknek a fajtakiválasztásban és a jó minőségű fémzárolt vetőmag vásárlásban.

Ezen a rendezvényen először vett részt a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztálya (NÖKO), amely Gabonakutató Agrotechnikai és kórtanii osztályának összevonásával jött létre 2016-ban. Jelenleg 2 kutatóállomás (Fülöpszállás és Szeged-Öthalom), valamint 3 laboratórium segíti a munkájukat. Az osztályon 8 kutató, 12 technikus és fizikai munkatárs dolgozik. Kutatási területeik: növénytermesztés és agrotechnika, génmegőrzés és fejlesztés, növénykórtan. A „Búzatermesztés és klímaváltozás” című előadásukban (Tar Melinda, Szabó Zoltán, Kristó István) áttekintették a klímaváltozás főbb tüneteit, valamint a búzatermesztés világélelmezésben betöltött szerepét. Mivel a tápanyagellátás alapvetően meghatározza a termés mennyiségét és minőségét, ezzel minden termelőnek foglalkoznia kell. Dr. Tar Melinda a NAIK NÖKO-tól az öthalmi (Szeged) mélyben sós réti csernozjom (N közepes, P, K jó) talajon beállított lombtrágyázási kísérletei eredményeit mutatta be.  A kontrollhoz képest a Gramitrel háromszori és a Tiotrac kalászoláskori kijuttatása 4 őszi búzafajta átlagában 8%-os, a Gramitrel 2l/ha-os bokrosodáskori kezelése közel 5%-os, a Gramitrel 3 l/ha-os bokrosodáskori és a Tiotrac 5 l/ha-os kalászoláskori kijuttatása, illetve a Gramitrel 3 l/ha-os bokrosodáskori kijuttatása több, mint 5%-os terméstöbbletet okozott. Ezek az eredmények hasonlóak a 2017. évihez.

A Fülöpszálláson, sekély termőrétegű meszes réti talajon (ahol a N-szolgáltató képesség jó, K-ellátottság megfelelő, P-tartalom igen kicsi) beállított tartamkísérletben 6 őszi búzafajta trágya-reakcióját vizsgálták 16-féle tápanyag szinten és 3-féle csíraszámon (300, 500 és 700 csíra/m2).  A N nélküli PK adagolás 10-80%-kal növelte a termést, de a túladagolás már termés depressziót okozott. A PK nélküli N adagolásra a fajták eltérően reagáltak: a GK Bagó és GK Csillag esetében 30 és 60 kg/ha-os dózis egyre csökkenő mértékben, de növelte, a GK Bakony, GK Arató, GK Szilárd esetében egyoldalú N trágyázás legnagyobb adagja adta a legjobb terméseredményeket.

Az azonos (1:1:1) arányú NPK kijuttatásának a hatására a GK Bagó, a GK Bakony, a GK Csillag és a GK Arató őszi búza fajták esetén egyre csökkenő mértékben, de nőtt a terméshozam az azonos arányú, de növekvő adagú NPK trágyázás esetén. A kontroll parcellák termésmennyiségéhez képest a legnagyobb hozamnövekedést a GK Ígéret fajta adta a 90-90-90 kg/ha-os NPK adag esetén, hiszen több, mint háromszorosára nőtt a termésmennyisége a 30 éve nem trágyázott kontrol kezelésen (N0P0K0) mértnek. A 2:1:1 arányú NPK kezelésekben a vizsgált fajták (GK Arató kivételével) eltérő mértékű, de hasonló tendenciával válaszoltak a növekvő trágyaadagra: a műtrágyadózis emelésével egyre csökkenő mértékben, de nőtt a fajták kontrollhoz viszonyított terméshozama.

Állománysűrűség és tápanyagszintek hatása a szemtermésére: a nagyobb csíraszám a legnagyobb terméstöbbletet a legnagyobb tápanyagszinten (N150P60K60) okozta.

Az Arista cég képviselője, Töröcsik Éva, „Őszi technológiák” című előadást tartott. Ebben először az Arista cég várható változásáról szólt, mivel a céget felvásárolta az UPL indiai cég. Az Arista a vetőmag védelmére kiváló csávázó szereket ajánl: Vitavax, Rancona, Royalflo, Matrero, Signal. A cég újdonsága a mikroemulziós (ME) technológia, amely a felhasználóknak azért előnyös, mert a mag felszínén egyenletesebben és jobb fedettséget tesz lehetővé, pontosabban adagolható, nincs kiülepedés, porképződés, a csávázó berendezések könnyen tisztíthatók, nincs maró és korrozív hatása. A Rancona 15ME gombaölő csávázószer már ilyen szer. Gyomirtó szereik közül a Pantera-t és a Targa super-t ajánlotta, amelyekkel az őszi repce vetésekből a gabona árvakeléseket és más egyszíkű gyomokat hatékonyan ki lehet irtani. A Conatra gombaölő permetező szer a kalászosok gombabetegségei ellen igen hatásos, az őszi káposztarepcének pedig az egyik jó növekedés lassítója (fagykár csökkentésére) és az alternária ellen is jó. A Solaris herbicid lombtalanításra ajánlott.

Pál Bertalan, a BASF képviselője a cég legújabb csávázószerére, a Systiva-ra hívta fel a figyelmet. E szer alkalmazása egy új technológiát jelent a kalászosok védelmében, mert a vetőmag csávázásával (1 liter/t) eredményesen megvédi az őszi búzát a koránfertőző levélbetegségektől keléstől áprilisig. Árpában a hálózatos levélfoltosság, a törperozsda és a lisztharmat ellen is elegendő 0,75 l/t Systiva az áprilisig tartó védelemhez. Gyakorlatilag e csávázószerrel megtakarítható egy tavaszi (áprilisi) fungicides permetezés.

A repce gyomirtását már ősszel célszerű elkezdeni, erre a hagyományos repcében a Butisan Complete herbicidet javasolta, egyszikűek ellen a Focus Ultra a hatásos. A Clearfield repcék gyomirtására a Cleartop herbicid használható. A repce növekedésszabályozására a Caramba Turbo kell alkalmazni, mivel erős kezdeti reguláló hatású és ez a hatása hosszú ideig megmarad.

Gyuris Kálmán, a Yara cég képviselője elmondta, hogy a cég elkötelezte magát a komplett növénytáplálási programok mellett. Műtrágyáik hatékony formában tartalmazzák a növények számára szükséges tápelemeket, ugyanakkor tiszták, szennyező anyagoktól mentesek. A Yara a komplex műtrágyák gyártásában a világelsők között van. Alaptrágyázásra a YaraMila műtrágya család, fejtrágyázásra YaraMila NPK, YaraBelaExtran, YaraSulfan, lombtrágyázásra általános kondicionálási célra Folicare műtrágya család, mikroelem pótlására YaraVita termékcsalád alkalmazható. Ezek a termékcsaládok a főbb termesztett növények valós tápelem igényeinek megfelelően vannak összeállítva: pl. őszi búza alaptrágya a YaraMila összetétele N16P27K7, az őszi káposztarepce alaptrágya YaraMila összetétele N9P12K25. A sokféle műtrágya közül külön kiemelte a YaraVita Gramitrel lombtrágyát az őszi búza és a YaraVita Brassitrel lombtrágyát az őszi káposztarepce lombtrágyázására.

A tanácskozás szakmai beszélgetéssel és egy ebéddel ért véget.

 

Dr. Matuz János