Kalászos gabona nemesítés


KALÁSZOS GABONÁK FAJTA-ELŐÁLLÍTÓ NEMESÍTÉSE

buzatablaegnelkul.jpgA szegedi kalászos gabona nemesítők fő szakmai célja a kenyérgabona és takarmánygabona piac minden igényét kielégítő (bőtermő, jó beltartalmi minőséggel rendelkező, jó termésbiztonságú), korszerű kalászosok, elsősorban kenyér- és durumbúza, tritikále, árpa és zab fajták nemesítése, termesztéstechnológiájuk kialakítása.

Fajtáinkat, kutatási eredményeinket immár egy sokszereplős kínálati piacon kell értékesítenünk: a fajtákat a vetőmag piacon, kutatási eredményeinket, kutatási kapacitásunkat pedig tudományos pályázatokon és állami feladatokon keresztül hasznosítjuk.

A megfelelő mennyiségű és jó minőségű szaporítóanyag előállítása és forgalmazása érdekében fajtáink vetőmagját országszerte nagyszámú szaporító gazdaságban állítják elő, így ma nincs olyan pontja Magyarországnak, ahol elérhető közelségben ne lenne fellelhető a szegedi kalászos gabona fajták vetőmagja. A kölcsönös előnyökön alapuló üzleti kapcsolatok fejlesztéséhez mindig jobb és jobb fajták szükségesek, ezért a fajta-előállító nemesítést megalapozó kutatásaink legfontosabb célja a nemesítés eszköztárának fejlesztése, a legkorszerűbb eljárások, technikák honosítása és kidolgozása.

A kalászos gabonatermeléssel szembeni legfontosabb elvárások a termőképesség fokozása mellett a termésstabilitás-termésbiztonság, a minőség stabilitás, valamint az élelmiszerbiztonság javítása. Ezek közül a nemesítéssel elsősorban a terméspotenciált, a termésstabilitást és a minőségstabilitást javíthatjuk.

A termésstabilitás rendkívül sok komponensből álló, komplex tulajdonság. Magában foglalja a biotikus és abiotikus stresszekkel szembeni rezisztenciát, és az általános alkalmazkodó képességet minden környezeti és agronómiai tényezővel szemben. A korszerű kalászos fajta ideotípusa télálló, szárazságtűrő, kórokozókkal, évjárati- és talajviszonyokkal, eltérő agronómiai feltételekkel szemben ellenálló fajta. Azaz olyan genotípus, amely kiváló alkalmazkodó képességgel rendelkezik.

Az eltérő piaci igények a megtermelt gabonával szemben szigorú minőségi követelményeket is támasztanak, így az árualap mennyiségén kívül a nemesítőnek a beltartalmi értékekre is szelektálnia kell. A gabonapiac nehezen kiszámítható változásai megtanították a termelőket arra, hogy a nagy termőképesség és termésstabilitás mellett azokat a fajtákat keressék és termesszék, amelyeknek a minőségi mutatói minden körülmények között megfelelnek a malomipari, illetve a takarmánynövényekkel szemben támasztott követelményeknek. Ezért új, kiváló beltartalmi, malom-, sütő- és tésztaipari minőséget hordozó génforrásokat kell bevonnunk a nemesítésbe és olyan tesztelési eljárásokat kell alkalmaznunk, amelyekkel a nemesítési anyagból ki tudjuk válogatni a kiváló minőségű genotípusokat.

 

Búzanemesítés

imgp1385.JPGIntézményünk 2014-ben ünnepelte fennállásának 90 éves évfordulóját. A búzanemesítés története ennél rövidebb: az első szegedi őszi búza fajtát 1968-ban ismerték el. Az azóta eltelt fél évszázad alatt 88 kenyérbúza (Triticum aestivum L.) és 11 őszi durumbúza (Triticum durum Desf.) fajtánk kapott állami elismerést. Fajtáinkból mintegy nyolcvan szabadalom is született. Az őszi durumbúza hazánkban a szegedi nemesítők honosítási tevékenységének köszönhetően került köztermesztésbe.

Új fajtáink létrehozása mellett, fontos eredménynek tartjuk a fajta-előállító nemesítés folyamatának fejlesztését, hatékonyságának növelését is. Törekszünk a legújabb szelekciós eljárások alkalmazására a nemesítési munka hatékonyságának és gyorsításának növelése érdekében.

TOVÁBB >>>


Molekuláris genetikai módszerek felhasználása a búzanemesítésbenimgp3850jav.jpg

Projektünkben molekuláris markerek és hagyományos módszerek felhasználásával olyan búzafajták előállítását kívánjuk lényegesen hatékonyabbá és gyorsabbá tenni, amelyek ellenállók a búza főbb betegségeivel szemben, valamint kiváló sütőipari tulajdonságokkal rendelkeznek. E munkánk eredményei kiterjedt előnemesítési folyamatban jutnak el a fajta-előállító programokba.

TOVÁBB >>>


Kalászos génbanki tevékenység

imgp1387.JPGIntézetünk Kalászos Génbankját 1993. óta működtetjük, melynek célja, hogy a búza és a rokonsági körébe tartozó kalászos gabonafajok biodiverzitását, változatosságát megőrizzük, ezzel hosszútávon hozzájáruljunk a biológiai alapok megteremtéséhez a fenntartható mezőgazdaság számára.

Jelenleg gyűjteményünk 7200 tételből áll. Ezek középtávú megőrzését, fenntartását, leíró vizsgálatát végezzük. Génbankunk összetétele nemesítési alapanyagokból, tájfajtákból, genetikai alapanyagokból és egyéb rokonfajokból, illetve más kalászosokból áll össze.

TOVÁBB >>>


Tritikále nemesítés: új hasznosítási utak és kihívások

maros-11.jpgA tritikále költségtakarékos gabona faj, amely gyengébb talajviszonyok mellett is sikeresen termelhető. Termesztése és felhasználása az elkövetkező évek során fordulóponthoz, korszakváltáshoz érkezhet. Új, humán célú felhasználási lehetőségek mutatkoznak a malom- és sütőipar részéről. Az állattartás és tenyésztés megcélzott fellendítéséhez pedig szintén a bőtermő és magas biológiai értékű takarmányokra növekvő mértékben lesz szükség, melyhez a tritikále kiváló árualapot szolgálhat. Legújabb fajtáink kimagasló termőképességűek, termesztésük gazdaságos.

Az új szegedi nemesítésű fajták (GK Rege, GK Idus, GK Szemes, GK Maros) egy, vagy több különleges agronómiai tulajdonságot, a ma divatos kifejezést használva „hozzáadott értékeket” képviselnek.

TOVÁBB >>>


Árpanemesítés

judy2.JPGÁrpanemesítésünk fő célja a nagy termőképességű, jó alkalmazkodóképességű, magyarországi viszonyoknak megfelelő, nagy termésbiztonsággal termeszthető fajták előállítása. A termőképesség növelése mellett nagy figyelmet szentelünk a betegségekkel és az ökológiai stresszekkel szembeni ellenálló-képesség javítására, valamint a szárszilárdság fokozására. Különösen fontosnak tartjuk a hazai környezeti és termesztési viszonyoknak leginkább megfelelő fajták előállítását. A takarmányozási érték növelése érdekében a jövőben nagy figyelmet fordítunk a magasabb fehérje-tartalmú árpa törzsek, illetve fajták szelekciójára. A nemesítés során törekszünk a legmodernebb módszerek felhasználására és e módszerek fejlesztésére.

TOVÁBB >>>


Zabnemesítéssam-1194.JPG

A fajta-előállító nemesítés során a hagyományos zabtermesztési célok mellett igyekszünk speciális felhasználási igényeket is kielégíteni. A szelekciót a genetikai bázis szélesítésével, őszi és tavaszi hozamkísérletekkel, télállósági tesztekkel, beltartalmi tulajdonságokra történő szűréssel segítjük elő.

TOVÁBB >>>


Biotechnológiai kutatásokkalaszuj.jpg

A növény-biotechnológiai, genomikai és funkcionális genomikai kutatások eredményei egyre inkább a növénynemesítés részévé válnak. Egyre több modern módszert használunk és építünk be a fajta-előállításba. Három területen végzünk kutatásokat annak érdekében, hogy növénybiotechnológiai módszerekkel segítsük a sikeres fejlesztéseket és fajta-előállítást.

TOVÁBB >>>


A nemesítést segítő minőségi szelekciós kutatások

1d.jpgNagy gondot fordítunk búzapopulációink (korai nemzedékek) minőségi szelekciójára. Ehhez először is mikro módszeres vizsgálatokat (NIR, SDS, Zeleny) alkalmazunk. Laboratóriumunk évente több ezer búzatörzs sikérminőségének, esésszámának, szemkeménységének, farinográfos, extenzográfos és sütési paramétereinek meghatározásával segíti a búzanemesítést és az agrotechnikai kutatásokat. Speciális reológiai jellemzők meghatározásával az ipar egyedi igényeinek is igyekszünk megfelelni.

Durum búza nemesítésénél a darahozam, a színjellemzők (sárga pigment tartalom) és a nedves sikér meghatározására szelektálunk.


Gabonafajták az egészségmegőrző táplálkozásbankep.jpg

A Gabonakutató Kft. növényfajainak felhasználásával - tritikále, fekete zab, köles, cirok, kukorica, szója, árpa, olajlen, tökmag, hajdina - olyan új élelmiszer termékeket fejlesztünk, amelyek részei lehetnek az egészséges táplálkozásnak.

TOVÁBB >>>