Kitüntetések

Díjak >>>

2018.

AzA Földművelésügyi Minisztériumban a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából Fazekas Sándor kitüntetéseket adott át. A Gabonakutató Nonprofit Kft. munkatársai közül hárman részesültek elismerésben.
   Tóth-Szeles István, a Gabonakutató Nonprofit Kft. sajtóreferense, a Gabonakutató Híradó főszerkesztője a több évtizede magas színvonalon végzett agrárszakírói és főszerkesztői munkájáért, különösen a szegedi növényfajta-újdonságok népszerűsítése érdekében végzett tevékenységéért Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott.
  Kocsonyi Dezsőné, a Gabonakutató nyugalmazott laboránsa négy évtizede a kukorica kórtani kutatásában és a rezisztencia nemesítésben végzett kiváló munkájáért, életútja elismeréseként érdemelte ki az Életfa Emlékplakett bronz fokozatát.
   Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott Varga Józsefné, a Gabonakutató mezőgazdasági technikusa három és fél évtizede a búza-, a szója-, a repce-, és az alternatív növények nemesítésében végzett kiváló tevékenységéért.   

2017.

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából a Földművelésügyi Minisztériumban rendezett ünnepségen Dr. Fazekas Sándor kitüntetéseket adott át. A Gabonakutató munkatársai közül ketten részesültek elismerésben.
   A miniszter Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozott többek között  Farkas Ferencnének, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugdíjazott számviteli ügyintézőjének, két évtizedes kiemelkedő számviteli munkájáért, könyvelési, nyilvántartási tevékenységéért.
   Jánosi Józsefné mezőgazdasági munkás Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült a kukoricanemesítést segítő négy évtizedes tevékenységéért, valamint a vetőmag előállításban végzett kiváló technikusi munkájáért.

A Földművelésügyi Minisztériumban az Államalapító Szent István ünnepe alkalmából Fazekas Sándor állami és miniszteri kitüntetéseket adott át. A Gabonakutató Nonprofit Kft. munkatársai közül ketten részesültek elismerésben.
   A földművelésügyi miniszter Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést adományozott többek között Petrovszki Istvánnénak, a Gabonakutató nyugalmazott mezőgazdasági technikusának a növénytermesztési kutatásokat, főként a búza nemesítés elősegítését biztosító kiváló tevékenysége, életútja elismeréseként.
   Bacsa György kutató, fejlesztő mérnök Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült a napraforgó és kukorica hibridek bázis magjának szaporításában és feldolgozásában végzett, több évtizede kiváló tevékenységéért.

Budapesten a Földművelésügyi Minisztériumban március 14-én megtartott ünnepségen, Fazekas Sándor miniszter az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója, március 15. nemzeti ünnepünk alkalmából kitüntetéseket adott át. A szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. munkatársai közül hárman részesültek elismerésben.
   Falusi János, a Gabonakutató növénynemesítője az új, hasznos növényfajták előállítása területén, különösen az őszi búza, repce és szója nemesítésében elért kiemelkedő szakmai eredményei elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta meg.
   A miniszter az Életfa Emlékplakettet azoknak a legkiválóbb szakembereknek adományozta, akik kerek születésnapot ünnepeltek - arany fokozat a 90 éveseket, ezüst a 80 éveseket, és bronz a legfiatalabbakat, a 70 éveseket illeti meg. Az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést nyújtotta át többek között Török Lászlónak, a Gabonakutató nyugalmazott hűtőgépészének, három és fél évtizeden keresztül az üvegház üzemeltetésének biztosításában végzett műszaki tevékenységének elismeréseként.
   Bán Andrásnénak, a Gabonakutató kutatási munkatársának, négy és fél évtizedes rendkívül pontos, kutatásokban végzett asszisztensi tevékenysége elismeréseként Fazekas Sándor Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott.

2016.

A Földművelésügyi Minisztériumban az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából, október 24-én ünnepi megemlékezést tartottak.  
   Fazekas Sándor az Emléknap alkalmából Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozott Dr. Palágyi Andrásnak, a Gabonakutató nyugalmazott tudományos főmunkatársának, a modern tavaszi zabfajták, az őszi zab magyarországi előállításáért, valamint az étkezési, csupasz (pelyvamentes) tavaszi zab és őszi árpa kinemesítésében magas színvonalon végzett tevékenysége elismeréseként.
   Ladányi Miklós a Gabonakutató nyugalmazott logisztikai vezetője, a kukorica nemesítési kutatásokban és kereskedelemben végzett négy évtizedes kiváló munkája elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vett át.

Budapesten a Földművelésügyi Minisztériumban augusztus 22-én megtartott ünnepségen, Fazekas Sándor miniszter az Államalapító Szent István Ünnepe, augusztus 20-a alkalmából kitüntetéseket adott át.
   Dr. Papp Mária tudományos főmunkatárs a magyar búzanemesítésben elért eredményeiért, a szegedi minőségi búzák előállításáért a növénynemesítők legmagasabb szakmai kitüntetését, a Fleischmann Rudolf Díjat vehette át.
   Dr. Rajki Erzsébet nyugalmazott tanácsadó a több mint négy évtizedes szemescirok és silócirok nemesítés terén elért eredményei elismeréseként Életfa Emlékplakett kitüntetést kapott.
   Becsey Magdolna mezőgazdasági technikus négy évtizedes, főként búza és tritikále nemesítésben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként nyugállományba vonulása alkalmából, valamint
   Duruczné Ocskó Edit mezőgazdasági technikus négy évtizedes, főként napraforgó kutatási és búzanemesítési területen végzett kiemelkedő munkája elismeréseként nyugállományba vonulása alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült.

A Földművelésügyi Minisztérium kitüntetési ünnepségén, 2016. március 16-án a minisztérium Darányi Ignác Termében Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója alkalmából kitüntetéseket adott át. 
   Ebből az alkalomból Újhelyi Imre Díjat adományozott Kovács Zsuzsannának, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. lisztminőségi laboratóriuma helyettes vezetőjének, a gyógy-élelmiszerek fejlesztése, különösen a gluténmentes, fehérjeszegény és diabetikus termékek kialakítását szolgáló két évtizedes munkája elismeréseként.
   A miniszter Életfa Emlékplakett Bronz Fokozata kitüntetést adott át Varga Józsefnének, a Gabonakutató nyugalmazott nemesítő asszisztensének, a búza, repce, vöröshere és köles nemesítését szolgáló, három évtizedes növényfelelősi munkája elismeréseként. Az Életfa Emlékplakett azoknak a legkiválóbb szakembereknek adományozható, akik kerek születésnapot ünnepelnek. A bronz életfa a „legfiatalabbakat”, a 70 éveseket illeti meg.
   Juray Antal, a Gabonakutató Szeged-Öthalmi Telepe telepvezetője Miniszteri Elismerő Oklevelet vett át Fazekas Sándortól a növénytermesztési kutatásban és búzanemesítésben végzett négy és fél évtizedes eredményes munkájáért, nyugállományba vonulása alkalmából.

2015.

Az Országházban december 17-én megtartott díjkiosztó ünnepségen tizenegy tudós, kutató, fejlesztő, feltaláló és oktató vehette át kimagasló teljesítményéért a NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díjat.
   A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes Életmű Díjban részesül  Dr. Mesterházy Ákos agrármérnök, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged) kutató-professzora és tudományos tanácsadója, a  hazai növénynemesítés, ezen belül a rezisztencia nemesítés valamint a mikotoxin kutatás során elért és nemzetközi szinten is elismert, több mint négy évtizeden átívelő munkásságáért, a növénykórtani és a növénygenetikai kutatási eredményei gyakorlatba való átültetéséért; a növényvédelem szempontjából kiemelkedően fontos permetezési technológiák kialakításáért, mellyel jelentősen csökkenthető a hazai és általában európa népessége élelmezése szempontjából meghatározó jelentőségű búza termés mikotoxin szennyezettsége.

A Földművelésügyi Minisztérium Augusztus 20-i ünnepségén, a Vajdahunyad Várban Fazakas Sándor kitüntetéseket adott át.
   A miniszter az Életfa Emlékplakett Bronz Fokozata kitüntetést adományozta többek között Tápai Dezsőnének a Gabonakutató Nonprofit Kft. nyugalmazott mezőgazdasági technikusának, a szántóföldi és üvegházi kísérletek szervezése, a keresztezések megfigyelése, mérése, dokumentálása, elemzése terén elért eredményei elismeréseként.
   Nagy Sándor, a Gabonakutató Kft. nyugalmazott osztályvezetője, Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott a termelőüzemek energiaellátásának fejlesztése, optimalizálása, műkötetése érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

A Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác Termében 2015. március 13-án megtartott kitüntetési ünnepségen Fazekas Sándor tárcavezető állami és miniszteri kitüntetéseket, okleveleket adott át. A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. több munkatársa, nyugdíjasa is ünnepi elismerésben részesült.
   Dr. Proksza János nyugalmazott igazgató-helyettes, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át a szegedi nemesítésű növényfajták piaci pozícióinak megerősítését szolgáló példaértékű szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként.
   Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Dr. Kálmán László tudományos tanácsadó, négy és fél évtizedes kiemelkedő, a gyakorlatban jól hasznosítható kukoricahibridek előállítását szolgáló tudományos kutatói tevékenysége elismeréseként.
   Dr. Lele István jogtanácsos a magyar agrárkutatás szolgálatáért, a GMO-mentes szegedi növényfajták oltalmazásáért végzett jogi munkájáért Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült.
   Dr. Papp Tiborné, nyugalmazott technikus a sikerekben gazdag életutat elismerő Életfa Emlékplakett Bronz fokozatát kapta meg több évtizedes odaadó, precíz és lelkiismeretes munkájáért.

2014.

Március 14-én a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác Termében, kitüntetési ünnepség keretében Fazekas Sándor Fazekas Sándor Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott és adott át többek között Dr. Purnhauser Lászlónak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. osztályvezetőjének, a növényi szövettenyészetek hajtásregenerációjának serkentésére kidolgozott, szabadalmaztatott módszeréért és szabadalmaztatott búzafajtáiért.

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapesten, a Mezőgazdasági Múzeumban augusztus 19-én megtartott augusztus 20-i ünnepségen állami és miniszteri kitüntetéseket adott át. A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.-ből ezúttal öten részesültek kiemelt elismerésben.

Dr. Szél Sándor főosztályvezető, a gabonanemesítés területén végzett közel négy és fél évtizedes kiemelkedő munkája, elsősorban a hibridkukorica-nemesítés, valamint a vetőmag előállítás és értékesítés terén elért eredményei elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vett át.

Dr. Pauk János, kutatási igazgatóhelyettes Darányi Ignác Díjat kapott biotechnológiai módszerek kutatásáért és beépítéséért különböző növényfajok, főleg gabonafélék, alap- és alkalmazott kutatásába és fajtanemesítésébe.

Szilágyi László ügyvezető igazgatónak a magyar mezőgazdaság szolgálatáért, és a jó minőségű, GMO mentes szegedi vetőmagok termesztése, forgalmazása területén hosszú időn át végzett munkájáért Fleischmann Rudolf Díjat adott át a miniszter.

Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést vett át Dr. Gyulavári Oszkár nyugalmazott tudományos főmunkatárs, sok évtizedes növénynemesítő munkája, a monoploid módszer fejlesztése, a csőfuzárium és a kukorica-moly ellenálló vonalak kifejlesztése terén elért eredményeiért,

Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést kapott Süli József nyugalmazott mezőgazdasági gépszerelő,az agrotechnikai kutatások elősegítését szolgáló több évtizedes kiemelkedő munkájáért – aki betegsége miatt az elismerést később vette át.

2013.

Az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Fleischmann Rudolf Díjat adományozott a növénynemesítés területén végzett munkájáért Csősz Lászlóné dr.-nak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. tudományos főmunkatársának, búzanemesítés, a betegségekkel, kórokozókkal szembeni ellenállóképesség növelése érdekében kifejtett tevékenységéért.

Sikerekben gazdag életútja elismeréseként az Életfa Emlékplakett Bronz Fokozata kitüntetést kapta Szekeres Tiborné nyugalmazott mezőgazdasági munkás, a Gabonakutató Kft. munkatársa, a ciroknemesítő csoport fizikai munkásaként végzett közel öt és fél évtizedes lelkiismeretes munkája elismeréseként.

A pénzügyi és számviteli területen példamutatóan végzett, eredményes munkája elismeréseként Csamangó Anikó, társaságunk gazdasági igazgatója, Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült.
Hagyományainkhoz híven március 15-ei nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan több rendezvényen és helyszínen adtak át kitüntetéseket.

Budapesten a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában március 13-án Dr. Beke Béla Jedlik Ányos-díjat vett át Bendzsel Miklóstól, a hivatal elnökétől. A díj a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerésére szolgál. Az általa létrehozott durumbúza fajták ma is piacvezetők hazánkban. Vezető nemesítőként, illetve társnemesítőként a Gabonakutató 29 növényfajta-szabadalommal és 18 növényfajta-oltalommal védett kalászos fajtájának, döntően búzafajtáknak a létrehozása fűződik a nevéhez.

Március 14-én a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác Termében megtartott ünnepségen Fazekas Sándor Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott és adott át többek között Dr. Papp Máriának, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. tudományos főmunkatársának, több évtizedes kiemelkedő búzanemesítő munkájáért.

2012.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója december 18-án Budapesten a társaság növekedése és dinamizmusa érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseként a „2012. év Cégvezetője” díjat adományozta Szilágyi Lászlónak, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatójának.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Fleischmann Rudolf Díjat adományozott Dr. Mesterházy Ákosnak, a Gabonakutató Nonprofit Kft. tudományos igazgató-helyettesének, hosszú időn át végzett munkájáért, különösen a gabonafélék fuzáriumos megbetegedések elleni védelmét szolgáló kutatásaiért.

A vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Fleischmann Rudolf Díjat adományozott Dr. Mesterházy Ákosnak, a Gabonakutató Nonprofit Kft. tudományos igazgató-helyettesének, hosszú időn át végzett munkájáért, különösen a gabonafélék fuzáriumos megbetegedések elleni védelmét szolgáló kutatásaiért.

Fazekas Sándor Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adott át Kócsi Jánosnénak, a Gabonakutató Nonprofit Kft. nyugalmazott mezőgazdasági munkásának, számos búzafajta létrehozásában végzett munkájáért.

A Miniszter Elismerő Oklevelét vehette át Fejes Zoltán, a Gabonakutató Nonprofit Kft. igazgató-helyettese, új technológiák kidolgozása terén elért eredményeiért.

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Tanácsa június 23-i ünnepélyes ülésén Szilágyi László (a Gabonakutató Kft. ügyvezető igazgatója részére Tiszteletbeli Docens Címet adományozott.

A vidékfejlesztési tárca vezetője, Fazekas Sándor az ágazat március 15-i, budapesti ünnepségén állami és miniszter kitüntetéseket, okleveleket adott át jeles mezőgazdasági, vidékfejlesztési és környezetvédelmi szakembereknek, illetve szervezeteknek.

Sikerekben gazdag életútja elismeréseként Életfa Emlékplakett kitüntetést kapott Lakatos Antalné, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugdíjasa.

Példamutatóan végzett, eredményes szakmai munkássága elismeréséül Dr. Cseuz László, társaságunk Gabona Főosztályának vezetője Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült.

2011.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a VM augusztus 20-i ünnepségén kitüntetéseket adott át. Sikerekben gazdag éltútjuk elismeréseként három nyugdíjasunk kapott Emlékplakettet.

Az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést adományozta a miniszter Dr. Gracza Lajosnénak, a Gabonakutató Kft. nyugalmazott kutatójának, búzanemesítési kutatásokban végzett munkájáért.

Az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozta a miniszter Kohajda Rezsőnek, a Gabonakutató Kft. nyugalmazott gépkocsivezetőjének, személyszállítási, anyagbeszerzési területen végzett munkájáért.

Szintén a kitüntetés bronz fokozatát adományozta Szele Józsefnének, a Gabonakutató Kft. nyugalmazott munkatársának, búza- és repcenemesítésben végzett munkájáért (a kitüntetést lánya vette át).

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott a miniszter Dr. Csősz Lászlónénak a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. tudományos főmunkatársának, négy évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója, március 15-e alkalmából kitüntetéseket adott át.

A vidékfejlesztési Minisztériumban március 11-én, pénteken megtartott ünnepi rendezvényen a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át a miniszter dr. Széll Endre agrármérnöknek, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott tudományos osztályvezetőjének, a hibrid specifikus kukorica termesztés kutatás területén hosszú időn át végzett munkájáért.

Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést adományozott a miniszter dr. Major Ferencnek, a Gabonatermesztési Kutató Intézet nyugalmazott ügyvezető igazgatójának a kutatóintézet érdekében végzett munkájáért. Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozott a miniszter Szántó Istvánnénak a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott laboránsának lisztminőség-vizsgáló laboránsi munkájáért.

2010.

Budapesten a Földművelésügyi És Vidékfejlesztési Minisztériumban megtartott március 15-i ünnepségen Gráf József miniszter sikerekben gazdag életútjuk elismeréseként Életfa Emlékplakettet adományozott társaságunk négy nyugdíjasának. A budapesti ünnepi rendezvényen Szőke Béla nyugalmazott szaktechnikus az életkort is kifejező Arany, Bagaméri Józsefné nyugalmazott mezőgazdasági munkatárs és Tóth Elemérné nyugalmazott pénzügyi csoportvezető Ezüst, Vízhányó Tamás nyugalmazott központi anyagbeszerző Bronz fokozatot kapott.

Példamutatóan végzett eredményes szakmai munkássága elismeréséül Kótai Csaba termelési igazgatóságvezető Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült.

2009.

Szeptember 15-én emlékezett meg társaságunk jogelődjének 85 évvel azelőtti alapításáról a Gabonakutató Kft. Tudományos Tanácsa. Az ünnepségen elismerések, kitüntetések átadására is sor került.

Gráf József Miniszteri Elismerő Oklevelét kapta a Gabonakutató Nonprofit Kft., valamint két kutatónk: Móroczné Salamon Katalin és Dr. Bóna Lajos.

A Gabonakutatóban végzett kimagasló teljesítményük elismeréseként a „Társaságunk kiváló dolgozója” címet és a vele járó oklevelet 21-en vehették át Dr. Matuz János ügyvezető igazgatótól.

Cégünk Tudományos Tanácsa Baross László Emlékérmeket adományozott azoknak, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek a magyar növénytermesztés és nemesítés fejlesztéséért: Dudits Dénes akadémikusnak (Szegedi Biológiai Központ), Heszky László akadémikusnak (Szent István Egyetem), Dr. Nagy János professzornak (Debreceni Egyetem), Mesterházy Ákos akadémikusnak (Gabonakutató) és Dr. Palágyi Andrásnak nemesítőnek.

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter augusztus 20-a alkalmából sikeres életútja elismeréseként Életfa Emlékplakettel tüntette ki Kovács Ferencnét, társaságunk nyugalmazott munkatársát. Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetést kapott Búza Lajosné tudományos ügyintéző, idegennyelvi levelező és könyvtáros.

Március 15-e alkalmából Gráf József miniszter sikerekben gazdag életútjuk elismeréseként Életfa Emlékplakettet adományozott társaságunk három nyugdíjasának. A budapesti ünnepi rendezvényen Mazula Mihály az életkort is kifejező Arany, dr. Harmati István Ezüst, Babanyecz Dezsőné Bronz fokozatot kapott.

2008.

Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter augusztus 20-a alkalmából Fleischmann Rudolf díjban részesítette Dr. Rajki Erzsébetet, társaságunk tudományos főmunkatársát.

Sikeres életútjuk elismeréséül Életfa emlékplakettel tüntette ki: Gulácsi Mihálynét, a jogelőd Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet nyugalmazott munkatársát, Móricz Istvánt, a GK Kht. nyugalmazott munkatársát, Ócsai Antalnét, a jogelődGabonatermesztési Kutatóintézet nyugalmazott munkatársát.

Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette Falusi Jánosnét, társaságunk tudományos segédmunkatársát.

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter március 15-e alkalmából Életfa emlékplakettet adományozott társaságunkból Szabó Antal ny.technikusnak, Kiss Ferenc gépkocsivezetőnek és Pataki Andrásné ny.laborasszisztensnek. Példamutatóan végzett eredményes szakmai munkássága elismeréséül Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetést kapott Dr.Mesterházy Ákosné tudományos ügyintéző.

2007.

Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter augusztus 20.-a alkalmából Sikeres Életútjuk elismeréséül az Életfa Emlékplakett bronz fokozatát adományozta Dr. Iváncsics István, Kazi Ignác és Dr. Molnár Miklósné nyugalmazott munkatársainknak.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter javaslatára a Magyar Köztársaság Elnöke március 15.-e alkalmából a búzanemesítés módszertani fejlesztése, előállítása, hasznosítása terén elért eredményei elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette Dr. Kertész Zoltánt, a Gabonatermesztési Kutató Kht. kutatóprofesszorát. A gabonatermesztéssel kapcsolatos kutatási és tudományszervezői kiemelkedő munkássága elismeréseként, valamint 80. születésnapja alkalmából Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítette Dr. Szániel Imrét, a Gabonatermesztési Kutató Kht. nyugalmazott igazgatóját.

A Magyar Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztere március 15.-e alkalmából a mezőgazdaság, élelmiszeripar, valamint az agrárszakoktatás területén végzett kiemelkedő munkássága elismeréséül Ujhelyi Imre díjat adományozott Dr. Petróczi Istvánnak, a Gabonatermesztési Kutató Kht. tudományos osztályvezetőjének Sikeres Életútja elismeréséül az Életfa Emlékplakett bronz fokozatát adományozta Papp Elemérné dr. nyugalmazott munkatársunknak. A plakett ezüst fokozatát Lendvai Józsefné társaságunk nyugalmazott munkatársa, az arany fokozatot Koós Endre nyugalmazott munkatársunk kapta meg. Példamutatóan végzett eredményes szakmai munkássága elismeréséül Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette Pálfalviné Havrincsák Zsuzsanna titkárnőt.

2006.

A Novofer Alapítvány kuratóriumának döntése alapján Dr. Kertész Zoltán, társaságunk kutató professzora Gábor Dénes-díjat kapott. A díjazott az elismerést 2006 december 21-én az Országházban vehette át. A Dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter által átadott díjat a kitüntetett a búzanemesítés, a nemesítési módszerek fejlesztése, a hibridbúza előállítás elvi és megvalósítási lehetőségeinek kutatása, a szelekciós és fajtafenntartási eljárások tökéletesítése, a homogén búzaformák előállítása és fenntartása terén elért eredményeiért, 56 búzafajta előállításában való aktív részvételéért kapta meg.

Gráf József miniszter augusztus 20-a alkalmából sikeres életútjuk elismeréseként társaságunk több nyugdíjasának adományozott Életfa Emlékplakettet. Díjazottjaink: Gratzl Dénesné, Kovács Károly, Dr. Selley Ferenc és Székely Béláné.
Miniszteri Elismerő Oklevelet kaptak: Nagyné Kutni Rozália tudományos segédmunkatárs és Dr. Palágyi András tudományos főmunkatárs.
Korábban, 2006. március 15-e alkalmából Életfa Emlékplakettet kaptak: Jeney Elek, Dr. Katona Endréné, Dr. Mózsik Lajos és posztumusz Kesjár György.

A március 15-ei nemzeti ünnephez kapcsolódva Dr. Matuz János búzanemesítő, társaságunk ügyvezető igazgatója Jedlik Ányos Díjat kapott. A Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke által átadott díj a kimagyaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerésére szolgál.