Kukorica hibridek a Gabonakutatóból

A Gabonakutatóban a kukorica nemesítés meghatározó tevékenység volt már az 1950-es években is. Az 1970–es évek óta foglalkozunk beltenyésztett vonalak előállításával, a kereskedelemben ma megjelenő hibridjeink mind a saját vonalainkra épülnek.

A 70-es és 80-as években alapvetően a kiegyensúlyozott időjárási feltételek között termelhettünk kukoricát, így a nemesítési célok is ennek megfelelően fogalmazódtak meg, melynek kulcsszavai a termőképesség, sűríthetőség, szárszilárdság és vízleadás voltak. Ezt követően központi témává vált a globális felmelegedés, amely a rapszodikus időjárást hozta magával. Napjainkban mindannyiunk legfőbb gondolata: hogyan tudunk védekezni, hogyan tudjuk az időjárási anomáliák hatását mérsékelni?

 

Az időjárási anomália a kukorica termesztés számára az évenkénti éles váltásokat, a tenyészidőben lehulló csapadék csökkenését és a nyári hónapok igen magas hőmérsékletét jelenti. Ennek megfelelően a nemesítés kulcsszavai is módosultak.  A termőképesség mellett ma az alkalmazkodóképességet, a szárazság- és hőtűrést, a betegségellenálló-képességet tartjuk a legfontosabb értékmérő tulajdonságnak.

Az évente megújuló portfóliónk valójában tükrözi a Gabonakutató nemesítési törekvését abban, hogy a változó termesztési feltételekhez versenyképes hibrideket tudjon ajánlani.

1. sz. táblázat: A Gabonakutató kukorica portfóliója az EU-ban

Éréscsoportok
FAO 100

FAO 200

FAO 300

FAO 400

FAO 500

TK 175

Sarolta

Csanád

Kenéz

Szegedi 521

GKT 211

GKT 288

Szegedi 386

Kenéz DUO

 

GKT3213

GKT 270

GKT 372

Szegedi 475

 

 

 

GKT 376

GKT 413

 

 

 

GKT 384

GKT 414

 

 

A portfólió összeállításakor arra törekszünk, hogy mind a tenyészidő, mind a hasznosítási célok szempontjából gazdag választékot tudjunk nyújtani.

Tenyészidőben kétségkívül újdonságot jelentenek a szuperkorai hibridek, melyek nemesítésében Magyarországon a Gabonakutató vezető intézmény. Világviszonylatban ezzel a koraisággal lehet a kukorica termesztést északabbra vinni, ahol még nem limitáló tényező a csapadék.

Magyarországon az egyre gyakrabban előforduló belvízzel borított táblák késői megművelhetősége miatt fogalmazódott meg a nagyon korai kukorica hibridek iránti igény.  Ehhez társult az a gondolat, érdemes-e borsó és kalászos gabona után kukoricát vetni?  Ha kisül nyáron a kukorica (2012 példa erre), lehet-e még zöldtakarmányt kukoricával előállítani?


A szuperkoraiak

A Gabonakutató jelenleg három szuperkorai hibridet forgalmaz.

A TK 175 a legkorábbi, Magyarországon regisztrált hibrid, FAO száma 180. Június közepén vetve szemesként is betakarítható.  A GKT 211 FAO száma 220. Erőteljes kezdeti fejlődésű. Ma már számos üzemi eredmény alapján állítható, hogy új korszak nyitható ezzel az éréscsoporttal. 2014-15-ben Hajdúnánáson elért eredményei egyértelműen figyelemre méltóak.

2. sz. táblázat: A GKT 211 üzemi eredménye kalászos után vetve

Tedej Zrt. Üzemi vetések Hajdunánás-Tedej 2014-2015

Termesztés éve

Vetés ideje

Betakarítás ideje

Hektár

Termés    t/ha

szemes

siló

szemes

siló

2014

VI.30-VII.13.    őszi búza után

XI.5.-XI.10.

-

350

-

25,2

2015

VII.2-VII.15.   őszi árpa után

XI.3.-XI.7.

5

207

4,81

23,8

 

A koraiság nem öncél. A szuperkorai hibridek létjogosultsága egyértelműen növekedni fog, ha ehhez a koraisághoz nagyobb termőképességet tudunk kapcsolni. A 2015-ben minősített GKT3213 jó példája ennek a lehetőségnek.

3. sz. táblázat: A GKT3213 agronómiai tulajdonságai a NÉBIH fajtaminősítési eredmények alapján

Megnevezés

Termőképesség 2013-14

 

Szemnedvesség

%

Szárszilárdsági hiba

%

t/ha

standard %

GKT3213

10,70

125,2

18,31

2,0

standard átlag

8,54

100,0

18,17

2,7

 

A GKT3213 25%-al nagyobb termőképességű a FAO 100-as hibridek sztenderd átlagához viszonyítva. FAO száma pedig 240, ami azt jelenti, hogy az éréscsoporton belül van.

 

hirlevel-2-kukorica-1-kep.jpg

1. kép.: A GKT3213 a Kiszombori bemutató parcellán 2015.


Igen koraiak

A FAO 200-as, igen korai éréscsoportban a Sarolta hibridünk meghatározó szerepet tölt be. A 2006-ban elismert Sarolta az EU országokon kívül elismert hibrid Ukrajnában, Oroszországban és Fehéroroszországban. A termesztési tapasztalatok nagyon kedvezőek, mert a vetőmagját keresik, igénylik. A hibrid erényei közé tartozik az alkalmazkodóképesség, az egészséges szem. Többéves csőfuzárium ellenálló képességi vizsgálatokban a legjobbak közé tartozik.

A Sarolta hibridből rendelkezünk bio vetőmaggal. Szép, egészséges csövei, gyors kezdeti fejlődése bio termesztésre különösen alkalmassá teszik.

A GKT 288-as hibridünk a Saroltával azonos termőképességű, erénye az intenzívebb termőhelyeken mutatkozik meg.

A GKT 270 hibridünk pedig a Sarolta és GKT 288 mellett jó választékbővítés lehet. Termőképességben mindkét hibridet kis mértékben felülmúlja.  Nővirágzása mindkét hibridnél korábbi, amely jelentős szerepet játszhat egy kora júliusi hőhullám elkerülésében.


Koraiak

A korai éréscsoportban a Csanád intenzív, vetőmagja keresett. Tetszetős megjelenése mellett kiváló termőképességű és egészséges a szemtermése.

A GKT 372 generatív típusú, kis szártömegű. Termőképessége kiváló és külön erénye, hogy csőfuzáriummal szemben ellenálló.

A koraiak szintén átlagon felül termő hibridje a GKT 376. Vízleadása gyors. Gyakran kétcsövű. Szemtermése acélos, fajsúlyos. Malomipari feldolgozásra alkalmas.  Évenként mért úszási száma egyetlen alkalommal sem ment 50 fölé, ami a hibrid stabilitását bizonyítja e tulajdonság alapján is.

Közkedvelt hibridünk a Szegedi 386, amely a közepes termőhelyeken szerepel eredményesen.

Látva a Szegedi 386 kedvező piaci tapasztalatait, mellé egy új, a GKT 384 hibrid bevezetését tervezzük. A nemesítői tájkísérletek alapján állítottuk össze az 4.sz. táblázatot a két hibrid teljesítményének összehasonlítása végett.

A GKT 384 1 tonnával terem többet a Szegedi 386-nál két éves tájkísérleti összehasonlításban. Az adatok szórása is megegyezik, tehát feltételezhető, hogy a termesztésben is a jól alkalmazkodó hibridek csoportjába sorolhatjuk.

4. táblázat: A Szegedi 386 és a GKT 384 teljesítményének összehasonlítása

 

Évek

Termés t/ha

Szemnedvesség %

Szegedi 386

GKT 384

Szegedi 386

GKT 384

2014

12,40

13,40

21,5

21,0

2015

9,41

10,39

16,5

16,0

átlag

10,91

11,90

19,0

18,5

termés adatok szórása

1,91

1,97

 

 


Középkésőiek

Ebben az éréscsoportba a Kenéz több mint 10 éve meghatározója volt a hibridajánlatunknak. Betakarítási szemnedvessége közel van a korai hibridekhez és az aszályos években is jól termett.

Két új regisztrált hibridünk, a GKT 413 és a GKT 414 bevezetésén dolgozunk. Mindkét hibridet szemes és kettős hasznosításra is javasoljuk. Termőképességük kiváló. A hibridek a csőfuzárium tesztekben is kiváló ellenállóságot mutattak.


Kettőshasznosítás vagy siló hibrid?

A kettőshasznosítás kérdése már a vetés idején kimondottan kompromisszum keresés.

Az ma már egyértelmű, hogy kettévált a szemes és siló hibridekkel szemben megfogalmazott igény, így lehet, hogy a kettőshasznosítást is átmeneti állapotként kell értelmeznünk. A silóként vetett, de nem szilázsként hasznosított hibridet is be lehet takarítani szemesként, igaz számolni kell egy lassúbb vízleadással. De ha nem szárítom a szemet, hanem nedvesen tárolom el?

A Gabonakutató siló hibridjei a Szegedi 475 (FAO 400) és a Szegedi 521 (FAO 500). Termesztésük alkalmasságát üzemi adatok igazolják.

A silóhibrideket elsősorban a betakaritható szárazanyag és csőarány alapján minősítjük. A Vendei analizissel részletesebb beltartalmi adatokat kapunk és a kukorica energiatartalmának kiszámítására is  lehetőség nyílik. Az állami minősítés a silóhibridek energiatartalmán alapul. A silókísérleteinkben rendszeresen elvégeztetjük a termésadatok mérése mellett a Vendei analizist is. Az alábbiakban a 2015-ös évi eredményeket mutatjuk be, mert így egy kísérletben láthatjuk a korábbi hibrideket az újakkal.

5. táblázat: Silóként betakarított FAO 400-500 hibridek szárazanyagtermése és beltartalmi adatai, Kiszombor 2015.

Hibrid

Szárazanyag termés

t/ha

Csőarány

%

Összes energiatartalom

MJ/kg

Szegedi 521

18,3

41,1

17,7

Szegedi 475

16,1

41,9

17,8

GKT 413

18,9

39,0

17,9

GKT 414

18,2

43,0

18,0

GKT3476 fajtajelölt

17,9

37,6

17,6

GKT3485 fajtajelölt

18,5

41,7

18,0

Mv Megasil  stand.

15,0

36,8

nincs adat

 

A szárazanyag termés és a csőarány együttes értékelése alapján két hibrid, a GKT 414 és egy új, a GKT3485 fajtajelölt kerül élre, megelőzve a Szegedi 521-et is, amely közismerten kiváló teljesítményű silóhibrid. Az energiatartalomban is e két hibrid mutatkozik legerősebbnek.


Ipari hasznosítás


hirlevel-2-kukorica-2-kep.jpgA statisztika adatok arról tanúskodnak, hogy Magyarországon is növekszik az ipari felhasználás, amiben kiemelkedő szerepe van az élelmiszeriparnak. Az élelmiszeripar a kukorica grízt hasznosítja. Elvileg minden kukoricából nyerhető gríz, azonban az egyes hibridek között grízkihozatalban különbség van. A malomipari hasznosításra való alkalmasságot az úszási számmal jellemzik. Az alábbi kép szemléletesen mutatja, milyen a kukorica szem keresztmetszete az úszási számtól függően.

 

2. kép.: A kukorica szem keresztmetszete és az úszási szám

A kereskedelmi forgalomban szereplő hibridjeink úszási számát minden év termésében meghatározzuk. Az úszási szám alapján malomipari feldolgozásra a GKT 376 elismert és a GKT3388 fajtajelölt hibridünk a legmegfelelőbb.


Rezisztens fenyércirok?

A fenyércirkot egyre nehezebb lesz féken tartani. A hírek azt erősítik, hogy már létezik az eddig jól bevált egyszikűek ellen használt herbicidekkel szemben ellenálló fenyércirok. A rezisztens fenyércirok ellen sikeresen használható a BASF által kezdeményezett DUO System technológia, amely a Focus ultra herbicidre és egy a cikloxidim hatóanyagra rezisztens kukorica hibridre alapozott. A Gabonakutató első cikloxidim rezisztens kukorica hibridje a Kenéz DUO. Vetőmagja felszaporítás alatt van. Terveink szerint a Kenéz DUO-t újabb rezisztens hibridek követik.

A képen jól tudjuk illusztrálni, mit jelent, ha nem rezisztens kukorica hibridet kezelünk Focus ultra herbiciddel. A kezelés után nem egészen egy hét alatt a növények erősen antociánosodnak, és gyakorlatilag pár nap alatt kipusztulnak. 

A Focus ultra herbicid használata tehát a kukoricában csak arra rezisztens hibrid esetében lehetséges!

hirlevel-2-kukorica-3-kep.jpg

3. kép: Különböző ellenálló képességű kukoricák a Focus ultra kezelést követően