Új hibridrepcék a Gabonakutatónál

A repce jelentős területi növekedésen ment keresztül hazánkban is, a 2000-es évek elejének 100 ezer hektáros nagyságrendjéről ma már stabilan 200 ezer hektár feletti a vetésterülete. Köszönhető ez annak is, hogy a biztos értékesítési lehetőségek és a korai árbevétel mellett jól beleilleszthető a hazai gabona túlsúlyos vetésforgóba, kiváló elővetemény és talajjavító hatása révén is.

 

hirlevel-6-repce-1-tabla.jpg

A vetésterület növekedése azonban azzal is járt, hogy a korábbi ideálisnak tartott repcetermesztő területek mellett sok helyen szerepel a Kelet-Magyarországi kevésbé jó termőhelyek vetésforgójában is (1. ábra). A vetésterület alakulását természetesen évről évre a piaci viszonyok és egyre jobban az időjárás határozza meg.

hirlevel-6-repce-1-abra.jpg 

A repce piaci helyzete ma is kedvező, az Európai készletek alacsony szintje és a kisebb Ukrajnai vetésterület és a vetések ottani gyengébb állapota kedvező export lehetőségeket teremthet a hazai termelők számára.

A sikeres és gazdaságos repcetermesztés ma már egyértelműen magas szintű technológiát és kiváló genetikai alapok használatát igényli. A hibrid repcék nagyfokú elterjedése a köztermesztésben jelentős, több mint 40%-os termésszint emelkedést és a termésbiztonság növekedést hozott magával. A hibridek terjedése alapot adott és együtt járt a technológia fejlődésével. Ma már általános a kímélő talajművelés, az (őszi) gyomirtás, a regulátorok őszi és tavaszi használata és sokszor a deszikkálás is.

 

Új hibridrepcéink

s0030008.JPGA Gabonakutató két új hibridrepcéje a GK Csenge és a GK Réka, megfelelő választ ad a változó környezet adta kihívásokra. Mindkét hibrid gyors kezdeti fejlődésű, és mint minden GK repcére, ezekre is jellemző a kiváló alkalmazkodóképesség, és a nagyfokú télállóság. Termőképességük intenzív technológia mellett nagyüzemben is meghaladja az 5 tonnát hektáronként, olajtartalmuk 46-48%.  Erukasav mentesek, glükozinolát tartalmuk mindössze 12-18 mikromol/g.

A GK Csenge középérésű hibrid, az átlagtól alacsonyabb, kiváló kompenzáló képességű, elsősorban intenzív technológia mellett ajánlott. A GK Réka középérésű hibrid, termésstabilitása kiváló, a fontosabb repcebetegségekkel szemben, mint a fóma és a szklerotínia kevésbé fogékony. Akár közepes termőhelyen és technológiával is sikeresen termeszthető.

Nemesítésünk versenyképességét jelzi, hogy egészen eltérő klimatikus és technológiai fejlettségű területeken is megállják hibridjeink a helyüket. Hiszen határainkon túl is, Ukrajnában és Iránban is sikeresen termesztik a GK repce hibrideket.

hirelvel-6-repce-2-abra.jpg