Cirokfélék

Takarmánycirkok

A takarmánycirok – szemescirok, silócirok, szudánifű – az egyik legjobb szárazságtűrő-képességű szántóföldi növénykultúra hazánkban, elsősorban mélyrehatoló, fejlett gyökérzete és viasszal borított levélfelülete miatt. Jól alkalmazkodik a kedvezőtlen éghajlati- és talajviszonyokhoz, ezért a gyengébb talajadottságú területeken is jövedelmezően termeszthető. Kiváló a regenerálódó képessége. 

Hibridjeink betegségekkel szemben (kukorica csíkos mozaikvírus /MDMV/, Fusarium fajok, baktériumos levélfoltosság) toleránsak.

A takarmánycirokfélék általános termesztéstechnológiai jellemzői:

Talaj-előkészítés:   Jól előkészített vetőmagágyat és vetés utáni tömörítést igényel.
Vetésidő: 12-13oC talajhőmérsékletnél (április végén vagy május elején).
Vetésmélység:  3-5 cm.
Gyomirtás:   Alapkezelést feltétlenül javaslunk, és szükség esetén felülkezelést is.

  

AJÁNLAT TAKARMÁNYCIROK VEGYSZERES GYOMIRTÁSÁRA

A vegyszeres alapkezelés feltétlenül szükséges az eredményes ciroktermesztéshez, amit célszerű a vetés és hengerezés után közvetlenül elvégezni. 

ALAPKEZELÉS (preemergensen, vetés után, kelés előtt):

  • Magról kelő kétszikű gyomok ellen:

PLEDGE 50 WP (50-80 g/ha)

  • Magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen:

SUCCESSOR T (3-3,5 l/ha)

Alapkezelésben magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen ajánljuk a kísérletekben jól szereplő és vetőmag szaporításainkban évek óta alkalmazott herbicidet. A szernek nincs fitotoxikus hatása a cirokfélékre. Jelenleg eseti engedéllyel használható, engedélyeztetése folyamatban van takarmánycirokban történő felhasználásra.

A sikeres alapkezeléshez együttesen javasoljuk a PLEDGE 50 WP (50-80 g/ha) és a SUCCESSOR T (3 l/ha) gyomirtó szerek kijuttatását.

GARDOPRIM PLUS  GOLD (4 l/ha) vagy DUAL GOLD 960 EC (1,4-1,6 l/ha)

A herbicidek preemergens felhasználása engedélyezett cirokban, de a készítmény csak CONCEPT III. antidótummal kezelt vetőmagok esetén használható! Antidótummal nem csávázott cirok vetőmagot károsítják ezek a vegyszerek! Intézetünk forgalmaz Concept III antidótummal csávázott vetőmagot is.

FELÜLKEZELÉS (posztemergensen, kelés után, néhány leveles fejlettség mellett):

  • Magról kelő kétszikű gyomok ellen: (perzselő hatású)

PEAK 75 WG (15-20 g/ha)

A cirok 3-6 leveles fejlettségi állapotáig alkalmazható, 300 l/ha vízmennyiség felhasználásával, 25 °C hőmérséklet alatt. Nedvesítőszer hozzáadása feltétlenül szükséges.

  • Évelő és magról kelő kétszikű gyomok ellen: (hormon hatásúak)

BANVEL 480 S (0,5 l/ha) 

CAMBIO (2-3 l/ha)

CADENCE 70 WG (340 g/ha)

CASPER (0,3-0,4 kg/ha)

A cirok 2-5 leveles fejlettségi állapotáig alkalmazhatók, 300 l/ha vízmennyiség felhasználásával, 25 °C hőmérséklet alatt. 

Figyelem: A technológiai ajánlásnál később kijuttatott, felülkezelésben alkalmazott kétszikű, hormonhatású gyomirtó szerek súlyos termékenyülési problémákat, sőt esetleg teljes sterilitást is okozhatnak! Ezért szemescirokra csak fokozott figyelemmel felhasználva ajánljuk!

  • Magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen:

SUCCESSOR T (2,5-3 l/ha):

Már több éve teszteljük, eseti engedéllyel felhasználható, posztemergensen kijuttatva is igen jó hatékonysággal rendelkezik. A preemergensen kijuttatott 3-3,5 l/ha SUCCESSOR T herbicid után - gyomosodás esetén -  kijuttatható  még  kelés után is 2,5-3 l/ha dózis. Posztemergensen a cirok 1-7 leveles fejlettségi állapotában bármikor kijuttatható.

GARDOPRIM PLUS GOLD  (4 l/ha):

A cirok 3-5 leveles állapotában juttatható ki, csírázás-gátló hatású a cirokra is, ezért csak egyenletesen kikelt és fejlett növényállomány kezelésére ajánljuk.

A gyomirtó szerek felhasználásánál mindenkor vegyük figyelembe az engedélyokiratban leírtakat.